Merverdiavgiftsfritak for elbiler

Finansdepartementet har i dag sendt notifikasjon til EFTA Surveillance Authority (ESA) om merverdiavgiftsfritaket for omsetning og leasing av elbiler, samt omsetning av elbilbatterier.

Merverdiavgiftsfritaket for omsetning av elbiler ble innført i 2001. I forbindelse med budsjettet for 2014 vedtok Stortinget å utvide fritaket til å omfatte leasing av elbiler og omsetning ev elbilbatterier. På grunn av behovet for å avklare forholdet til EØS-avtalens statsstøtteregelverk har utvidelsen ikke trådt i kraft.

Notifikasjonen gjelder både dagens fritak og den vedtatte utvidelsen. I notifikasjonen legger departementet til grunn at fritaket ikke er støtte i EØS-avtalens forstand og det derfor fritt kan innføres. Dersom ESA kommer til at fritaket må anses som støtte, mener departementet at det må godkjennes av ESA som forenlig med EØS-avtalen.

Les notifikasjonen:

  • Notification of VAT zero rate for electric vehicles
  •  

    Til toppen