Vis hele kalenderen

22.04.2014

  • Møter KS

    Jan Tore Sanner| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

    Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner inviterer til konsultasjonsmøte med KS.

    Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner inviterer til konsultasjonsmøte med KS.