Vis hele kalenderen

27.10.2014

  • Mottar rapport fra Bygg21

    Jan Tore Sanner| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

    Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner mottar rapport fra Bygg 21.

    Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner mottar rapport fra Bygg 21.