Vis hele kalenderen

22.08.2014

  • Mottar rapport fra Byggenæringens Landsforening

    Jan Tore Sanner| regjeringen.no

    Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner mottar rapport fra Byggenæringens Landsforening. Sted: Statsrådens møterom, Akersgt. 59, 7. etasje.

    Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner mottar rapport fra Byggenæringens Landsforening.

    Sted: Statsrådens møterom, Akersgt. 59, 7. etasje.

Til toppen