Møter med dagligvareleverandørene

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug har i dag på bakgrunn i den sterke prisøkningen på matvarer den siste måneden hatt møte med fem dagligvareleverandører.

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug har i dag på bakgrunn i den sterke prisøkningen på matvarer den siste måneden hatt møte med fem dagligvareleverandører.

Den sterke økningen i matvareprisene fra juni til juli i år (3,2 prosent) ble fra bransjehold først forklart med at det var resultat av årets jordbruksoppgjør. – Økningen er imidlertid hele ti ganger større enn det jordbruksoppgjøret legger opp til, påpeker landbruks- og  matminister Sylvi Listhaug. – Jeg inviterte derfor de store dagligvarekjedene til et møte 15. august for om mulig å få mer klarhet i hva økningen kan skyldes. Kjedene tok sin del av ansvaret, men henviste også i stor grad til prisøkninger fra sine leverandører. Derfor har jeg i dag hatt møter med fem av de store leverandørene. Det har vært åpne og konstruktive møter som har gitt oss nyttig informasjon. Det har kommet fram informasjon som gir grunnlag for å rette nye spørsmål til dagligvarekjedene, sier Listhaug, som  vil følge utviklingen nøye videre.

- Norge har den sterkeste konsentrasjonen av dagligvarekjeder i Europa. Noen få aktører dominerer markedet fullstendig. Samtidig er matvarebransjen i stor grad et lukket system, der det er vanskelig for utenforstående å få full innsikt i hvor pengene går. Det er derfor behov for at noen på vegne av forbrukerne kikker bransjen nærmere i kortene, det er behov for mer åpenhet og innsyn, sier landbruks- og  matminister Sylvi Listhaug.

Listhaug har i dag hatt møter med Nortura, Tine, Orkla, Bama og Rema industrier.

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug i møte med dagligvareleverandør
Nortura i møte med landbruks- og matminister Sylvi Listhaug i dag. Fra venstre konserndirektør Kjell Rakkenes, konsernsjef Arne Kristian Kolberg, styreleder Sveinung Svebestad. (Landbruks- og matdepartementet)
Til toppen