Historisk arkiv

Næringssamarbeid Tyskland - Norge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Munchrommet, Oslo Rådhus

Sjekkes mot framføring

 

Herr Forbundspresident,

Fru Schadt,

Deres Majesteter,

eksellenser,

mine damer og herrer.

Kjære alle sammen.

 

Velkommen til næringslivsmøte her i Munchrommet i Oslo rådhus.

 

Edvard Munch, gir oss en fin inngang til det vi skal snakke om i dag.

 

Som mange norske kunstnere, søkte nemlig Munch til Tyskland i en periode av sitt liv. I 1902 holdt han sin første utstilling med temaet ”livsfrisen” i Berlin. Og dette temaet – videreføres i bildet ”Livet”, som henger her i Munch-rommet.

 

Og om Tyskland var viktig i Munchs liv, er det antagelig enda viktigere for norsk næringsliv i dag.

***

 

  • Tyskland er vårt nest største eksportmarked – en tidel av norsk utenrikshandel er med Tyskland;
  • det er et viktig marked for gass, metaller, og bildeler fra Norge;
  • og tyske gjester utgjør den største turistgruppen vi ønsker velkommen hit.

 

De siste årene har forholdet vokst i både dybde og bredde:

  • Samhandelen med varer er nesten doblet de siste ti år;
  • antallet norskkontrollerte foretak i Tyskland er nesten doblet bare siden 2008;
  • og Tyskland er fortsatt et av våre viktigste markeder for sjømat

 

Dermed blir et tett samarbeid med Tyskland viktig for norsk verdiskaping.

I tillegg er Tyskland en av de mest dynamiske økonomiene i Europa.

 

Tysklands rolle som økonomisk stabil klippe i Europa, har bare blitt ytterligere bekreftet i de senere år. Derfor legger Regjeringen legge vekt på dette forholdet.  

 

Det er en naturlig del av vår Europapolitikk.

 

***

 

 

Vi har delt den neste timen i tre bolker, med tre viktige tema.

 

Den første bolken, om næringslivsforbindelser, vil gi oss innsikt i DNV GLs norsk-tyske fusjon og Color Lines mangeårige virksomhet mellom Oslo og Kiel.

 

Den andre bolken handler om verdier, samfunn og bærekraft, blant annet likestilling.

Det er ikke alltid vi tenker gjennom hva kvinners deltagelse i arbeidslivet har å si for Norge. Men det er faktisk slik at hvis norske kvinners yrkesdeltagelse skulle reduseres til gjennomsnittet i OECD, ville produksjonstapet tilsvare hele oljeformuen vår![1] Derfor er vi glade for at så mange norske kvinner er i arbeid.

Den tredje bolken handler om energi.
Dette er en hjørnestein i forholdet mellom våre to land.

Nesten 30 prosent av norsk gasseksport går til Tyskland.

Og Norge står for mer enn en tredjedel av tysk import av gass.

 

Det er klart at norsk gass spiller en viktig rolle i tysk energiforsyning. Vi vil senere få høre fra Statnett om planene for en strømkabel mellom Tyskland og Norge. Jeg er sikker på at våre to land begge vil ha nytte av å videreutvikle energidialogen vi allerede har.

***

Regjeringen er opptatt av å intensivere samarbeidet med Tyskland.

Derfor har vi nå lansert vår Tysklandstrategi.

 

I strategien er vi klare på flere ting:

  • Vi vil forsterke det norsk-tyske energisamarbeidet;
  • vi vil arbeide for å sikre bedre markedsadgang for norsk sjømat;
  • og vi vil tilrettelegge for økt handel mellom Norge og Tyskland.

 

***

 

Norge og Tyskland har allerede et godt samarbeid. Det nyter våre to land begge godt av.

 

Jeg håper at dette møtet kan bidra til å gi våre gjester et innblikk i norsk nærings- og samfunnsliv, at vi lærer mer om hverandre, og at vi fortsetter å bygge videre på det gode samspillet vi allerede har.

 

Før vi lar næringslivsrepresentantene slippe til er det en stor glede for meg å gi ordet til Forbundspresident Gauck – vær så god Herr Forbundspresident.

 

 

_***_[1] Finansdepartementets beregninger. Norske kvinners yrkesdeltagelse har økt fra knapt 50 prosent på begynnelsen av 1970-tallet til over 75 prosent i dag (2012). Det er 16 prosentpoeng mer enn gjennomsnittet av industrialiserte land i OECD. Artikkel, OECD Observer, mai 2013.

Til toppen