Nordisk miljøministermøte og ministermøte om klima

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft vil mandag 28. april delta på det nordiske miljøministermøtet i Reykjavik på Island.

Temaer for møtet:
* Miljø- og sikkerhetsutfordringer ved økt skipsfart i Arktis
* Nordisk klimasamarbeid fram mot klimatoppmøtet i Paris i 2015
* Arbeidet med å redusere investeringer i kullkraftverk
* Tilpasninger til EUs krav til luftkvalitet

Onsdag 30. april er Tine Sundtoft vert for et ministermøte om klima i Brussel. 

Møtet er mellom de mest ambisiøse landene som jobber for en sterk internasjonal klimaavtale. Hensikten med møtet er å få flest mulig land til å forplikte seg til å jobbe for en best mulig klimaavtale i Paris i 2015. Det er ventet at et sted mellom 30-40 land deltar på møtet, mer enn 20 av dem vil være representert med minister eller statssekretær. Land som deltar er blant andre EU, Colombia, Costa Rica, Tyskland, Storbritannia, Sverige, Gambia, Bangladesh og Etiopia. Sundtoft er vert for møtet sammen med EUs klimakommisær Connie Hedegaard.

Møtet finner sted i Berlaymont-bygningen, rue de la Loi 200. Det vil bli holdt en pressebrief med mulighet for intervjuer klokken 17:15. 

Kontaktperson for begge møter:
Kommunikasjonsrådgiver Gard Nybro-Nielsen, mob: 952 44 674 

Til toppen