Norge arbeider for å fjerne subsidier til fossile brensler

Subsidier til forbruk av olje, kull og gass utgjør over 3.000 milliarder kroner årlig på verdensbasis. Dette er negativt både for klima, miljø og bærekraftig utvikling. Derfor vil regjeringen styrke innsatsen mot slike subsidier.

Regjeringen har nylig vedtatt en egen norsk strategi for å styrke den internasjonale innsatsen for reform av subsidier til fossile brensler.

–Subsidier til fossile brensler er det motsatte av en pris på utslipp av CO2. Tall fra Det internasjonale pengefondet viser at vi kan redusere verdens klimagassutslipp med 13 prosent hvis vi fjerner slike subsidier, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft. Hun vil arbeide for reform av fossile subsidier som et viktig tema i de internasjonale klimaforhandlingene.

–Regjeringen vil arbeide for å fjerne subsidier som er skadelige for klima, miljø og bærekraftig utvikling. Det er i liten grad de fattige som drar fordel av subsidiene. Likevel må vi passe på at lavere subsidier ikke rammer de mest sårbare innbyggerne i utviklingsland. Norge vil bidra til sosiale tiltak for å motvirke negative konsekvenser for fattige, sier utenriksminister Børge Brende.

G20-landene har siden 2009 årlig erklært at det er en mål å fase ut ineffektive fossile subsidier. Både USA og Kina vil utarbeide oversikter over sine egne fossile subsidier.

Norge deltar i en rekke internasjonale organisasjoner som arbeider med å analysere, kartlegge og anslå omfanget av subsidier til fossile brensler.

–Norge vil prioritere arbeidet i internasjonale organisasjoner som Det internasjonale energibyrået (IEA) og Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD). Deres analyser viser hvorfor reformer av fossile subsidier er god politikk. I tillegg gir disse organisasjonene råd og forslag om hvordan reformer kan gjennomføres, fremhever olje- og energiminister Tord Lien. 

Les strategien

Til toppen