Norge ratifiserer Kyoto 2

Norge ratifiserer andre periode i Kyotoprotokollen som første OECD-land. Det betyr at Norge bekrefter sin klimaforpliktelse, noe som er nødvendig for at avtalen skal tre i kraft.

–Dette er viktig for tilliten i klimaforhandlingene, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft. Hun kom med nyheten under et ministermøte under klimakonferansen i Bonn denne uken.

På FNs klimakonferanse i Doha i desember 2012 ble det vedtatt en ny forpliktelsesperiode under Kyotoprotokollen (Kyoto 2). EU, Norge og noen få andre industriland fikk nye tallfestede utslippsforpliktelser.

En viktig del av Kyoto 2-avtalen var at landene skulle begynne å gjennomføre forpliktelsene allerede fra 1. januar 2013, det vil si før endringene i Kyotoprotokollen hadde trådt i kraft. Dette har Norge fulgt opp.

Ratifisering fra 144 land er nødvendig for at endringene i Kyotoprotokollen skal tre i kraft. Norge er det ellevte landet som følger dette opp.

- Selv om landene i realiteten har begynt å etterleve sine Kyoto-forpliktelser, er det viktig at alle tar de formelle skrittene som er nødvendige. Norge bekrefter med dette at vi følger opp, og at vi tar forpliktende internasjonalt samarbeid på alvor, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Kyoto 2-avtalen for perioden 2013-2020 var del av et bredere forhandlingsresultat. Det innebar også en avtale om å fremforhandle en ny klimaavtale for perioden etter 2020 – der alle land skal delta, ikke bare landene som har tallfestede forpliktelser under Kyotoprotokollen. Den skal besluttes på FNs klimakonferanse i Paris i 2015.

Sundtoft i Bonn
Norge har i dag sendt inn papirene til FN om ratifisering av Kyoto 2. Klima- og miljøminister Tine Sundtoft offentliggjorde nyheten i Bonn, under er ministermøte om klimaforhandlingene (Foto: Erik Aasheim, KLD)
Til toppen