Ny legespesialitet i rus- og avhengighetsmedisin

Som første land i Europa har Norge etablert en medisinsk spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin.

– Jeg har stor tro på at den nye spesialiteten vil styrke kompetansen og løfte statusen for leger til å jobbe innen rusfeltet. Jeg håper mange nyutdannede leger velger denne spesialiteten. Det vil føre til et bedre tilbud til pasientene, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Rusavhengige har ofte sammensatte problemer og har behov for hjelp fra ulike tjenester, både kommunale og spesialisthelsetjenesten. Den nye spesialiteten er derfor innrettet slik at legene får tverrfaglig kompetanse. Utdanningen er på 5 år. Krav til tjenester er 3 ½ års innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), 1 år innen psykisk helsevern og ½ år annen relevant tjeneste.

– Å ha spesialister som har tverrfaglig kompetanse, og særlig kompetanse innen psykisk helsevern, er viktig for å gi et best mulig tilbud til disse pasientene. Jeg håper dette vil føre til bedre samarbeid og utveksling av kompetanse på tvers av spesialiteter og behandlingsnivå, sier Høie.

De nye spesialistene vil hovedsakelig jobbe innen TSB, men kan også jobbe innen psykisk helsevern, andre deler av spesialisthelsetjenesten og innen kommunale rustiltak.

Helse- og omsorgsdepartementet har vedtatt spesialistregler og overgangsregler for de to første årene som skal ligge til grunn for utdanningen av spesialistene. Leger som i dag jobber innen TSB og allerede har gjennomført tilstrekkelig tjeneste kan søke om å få godkjenning som spesialist etter overgangsregler. Det kreves 100 timers relevante kurs, hvorav et obligatorisk kurs på 30 timer. Dette må tas før godkjenning etter overgangsregler kan gis. Regelverket trer i kraft 1.desember 2014.

Les mer om regelverket for spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin på Helsedirektoratets nettsider

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter

Til toppen