Ny vurdering i tolkesaken

De som gjør tjeneste for norske styrker i utlandet skal behandles på en god måte.

– Jeg er helt enig med statsministeren i at de som gjør tjeneste for norske styrker i utlandet skal behandles på en god måte. Justis- og beredskapsdepartementet vil gå gjennom den etablerte praksisen i slike saker og foreta de vurderingene statsministeren har tatt initiativ til. Jeg tar sikte på at gjennomgangen skal skje så fort som mulig, sier Anders Anundsen.

 

Til toppen