Nye medlemmer i Karanteneutvalget

Hanne Sophie Greve og Christian Hambro ble i dag oppnevnt som nye medlemmer i Karanteneutvalget. Hege Skjeie fortsetter som medlem av utvalget.

Hanne Sophie Greve er lagmann i Gulating lagmannsrett i Bergen. Hun ble Dr. juris i 1988. Greve var 1979–81 assisterende beskyttelsesoffiser ved FNs høykommissær for flyktninger i Bangkok, og i perioden 1998–2004 var hun dommer ved Den europeiske menneskerettighetsdomstol i Strasbourg.

Christian Hambro er advokat og partner i Gram, Hambro & Garman. Han var statssekretær i Justisdepartementet i 1986. Han har vært advokat hos Regjeringsadvokaten og har lang og bred erfaring fra ulike statlige og private virksomheter. Han har vært styreleder i Transparency International Norge siden 2010.

I tillegg er professor i statsvitenskap, Hege Skjeie reoppnevnt.

Utvalget ledes av advokat Endre Skjørestad som er partner i advokatfirmaet Haver & Co. Han vil, i tillegg til Elsbeth Tronstad, fortsette i Karanteneutvalget ett år til. Tronstad er konserndirektør i SN Power med ansvar for strategi, CSR og kommunikasjon.

Karanteneutvalget er et uavhengig utvalg som tar beslutninger om ileggelse av karantene og saksforbud i saker der tidligere politikere melder overgang til ny stilling utenfor statsforvaltningen. Grunnlaget for arbeidet er retningslinjer fastsatt av departementet.

Les mer om karanteneutvalget og deres avgjørelser

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00

Til toppen