Nye regler for vanntrekk

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet har i dag vedtatt å endre regelverket for vanntrekk ved landing av pelagiske fangster.

Nærings- og fiskeridepartementet har i dag vedtatt å endre regelverket for vanntrekk ved landing av pelagiske fangster. Endringen innebærer at det tilllates vanntrekk på 2 % også for landinger som går til mel/olje, med unntak av tobis. Endringen trer i kraft straks.