Nye regler om merking av mat

Fra 13. desember 2014 blir det nye regler om merking av mat i Norge. Det nye regelverket om matinformasjon skal gjøre det enklere for forbrukerne å lese og forstå hva maten inneholder.

– Det nye regelverket skal gjøre det enklere for forbrukerne å vite hva maten inneholder. Det er viktig for at forbrukerne skal kunne ta gode og informerte valg, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Det nye regelverket stiller krav til at informasjon til forbrukerne om mat- og drikkevarer skal være eksakt, klar og enkel å forstå. Formålet er å gi forbrukerne et godt grunnlag for å foreta informerte valg og forhindre at forbrukerne villedes. Det nye regelverket viderefører kravene til merking som gjelder i dag, men innfører også enkelte nye krav.

Ett av de nye kravene er at det alltid skal gis informasjon om bestemte stoffer i mat- og drikkevarer som kan fremkalle allergier og intoleranse. Det vil fortsatt være krav om at merkingen skal være enkel å lese, men dette blir nå tydeliggjort med minstekrav til skriftstørrelse.

Fra 13. desember 2016 blir det også obligatorisk å merke alle ferdigpakkede mat- og drikkevarer med næringsdeklarasjon. Næringsdeklarasjonen skal inneholde informasjon om innhold av energi, fett, mettet fett, karbohydrater, sukkerarter, protein og salt.

Den nye matinformasjonsforskriften erstatter både merkeforskriften og næringsdeklarasjonsforskriften. Regelverket ble fastsatt i EU i 2011 og får virkning fra 13. desember 2014. Regelverket trer i kraft i Norge samtidig som i EU.

Matinformasjonsforskriften fastsetter det generelle regelverket om merking av mat- og drikkevarer, det vil si det regelverket som gjelder for merking av og informasjon om alle mat- og drikkevarer. I tillegg finnes det spesielle regler om merking som gjelder for nærmere avgrensede næringsmiddelgrupper.

Les mer om det nye regelverket på Mattilsynet sine sider. Her kan du også se eksempel på hvordan den nye merkingen vil bli.

Les mer om det nye regelverket for matinformasjon på Mattilsynet sine sider

Les forskriften for matinformajson (pdf)

Les forordningen for matinformasjon (pdf)

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter

Til toppen