Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Opprydding på gjeldsområdet

Nye livsoppholdssatser

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen har vedtatt ny forskrift som samordner livsoppholdssatsene for gjeldsordning og utleggstrekk. Forskriften følger opp Stortingets behandling av gjeldsordningsloven.

Regjeringen har vedtatt ny forskrift som samordner livsoppholdssatsene for gjeldsordning og utleggstrekk. Forskriften følger opp Stortingets behandling av gjeldsordningsloven.

- I dag er det ikke veiledende satser for utleggstrekk, det har ført til at praksis fra namsmann til namsmann har variert. Dette rydder vi nå opp i slik at personer som skylder penger og trekkes i lønn får større forutsigbarhet, sier statsråd Solveig Horne (FrP).

Satsene ved gjeldsordning har vært knyttet til utviklingen i minstepensjon og har tilsvart 85 prosent av minstepensjon. Ved gjeldsordning kan man imidlertid beholde faktiske boutgifter i tillegg til satsene, slik at mange i realiteten har hatt langt mer enn en minstepensjonist . Dette har ført til at de færreste har betalt noe til kreditorene, men beholdt hele sin inntekt til eget forbruk samtidig som de har fått slettet gjeld etter fem år. Det har svekket ordningens legitimitet og den har fremstått som urimelig for andre personer med svak økonomi og høy gjeldsbelastning.

- Det er viktig å bevare gjeldsordningen som en allment akseptert og trygg ordning for de som kommer i gjeldsproblemer. Derfor har det vært viktig å sørge for at personer som kommer inn under ordningen faktisk nedbetaler deler av gjelden sin. På den bakgrunn har regjeringen vedtatt å justere og samordne livsoppholdssatsene, sier Horne.

Personer som har varige gjeldsproblemer kan oppnå gjeldsordning. Ved gjeldsordning skal skyldneren betale så mye som mulig til kreditorene i en periode på fem år. Etter dette blir usikret gjeld slettet.

Nivået på de nye satsene tilsvarer bidragsevnesatsene, som brukes til å beregne om en person har evne til å betale barnebidrag. Utgifter til bolig og underhold av barn kan beholdes i tillegg.

Fra 1. juli er satsene som følger:

Kr. 7 890 for enslig skyldner

Kr. 6680 for skyldner som er gift eller samboer

Kr. 13360 for skyldner som forsørger ektefelle eller samboer

De nye satsene skal kun gjelde for nye saker, ikke for etablerte gjeldsordninger eller utleggstrekk.