Pappkrus kan redde liv

EØS-midlene

Og ikke hvilket som helst pappkrus heller, men det på bildet med norsk logo. Du tenker kanskje at det ikke er mulig? Men det er det.

Foto: Thea Beck Syversen

La oss imidlertid starte med utgangspunktet – sykdom. Hvert år får flere hundre kyprioter diagnosen blodkreft eller andre livstruende sykdommer der beinmargstransplantasjon er det eneste som kan redde pasientenes liv.

Å finne en donor med samme type vevstruktur/beinmarg er ofte utfordrende, særlig når det ikke er treff blant nære familiemedlemmer. Det skyldes først og fremst at Kypros er en liten øy med bare litt over en million innbyggere. Av disse er det kun personer med god helse mellom 18 og 45 år som kan være beinmargsdonorer. Når vi legger til at øya er «genetisk hetrogen», blir det ikke akkurat enklere.

Utfordringer
Det gjør det imidlertid desto viktigere at så mange som mulig registrerer seg i landets beinmargsregister.

Men det har vært en utfordring. Nå har imidlertid bildet endret seg totalt, takket være et pappkrus.

Det er stiftelsen Karaiskakio som organiserer og administrere Beinmargsregisteret på Kypros for å hjelpe pasienter med å finne en passende donor. Med norsk hjelp og støtte fra EØS-midlene har registeret blant annet fått oppgradert infrastrukturen og annet teknisk utstyr. I tillegg er det lagt ned store ressurser i å rekruttere nye donorer.

Ved oppstarten i fjor var målet 2000. I dag har flere enn 20 000 nye givere meldt seg. En helt vanvittig suksess. Donorer er blant annet rekruttert på kjøpesenter, universiteter og helseklinikker. Men så var det altså dette pappkruset.

Budskap til kaffen
«Gi livet en sjanse – bli donor i kampen mot blodkreft» har vært budskapet på alle kaffekoppene en av de store kaffebarkjedene på Kypros har servert gjestene kaffen i siden i fjor høst sammen med en nettadresse og logoen for EØS-midlene (Norway Grants). Responsen har vært massiv.

– Pappkruset har blitt kjedens mest populære, og vi har valgt å fortsette å bruke det i forlengelsen av kampanjen også, sier Paul A Costeas i Karaiskakio-stiftelsen.

Rundt 85 prosent av de nye giverne kommer fra den gresk-kypriotiske delen av øya, mens resten kommer fra den tyrkisk-kypriotiske siden.

Kampanjen har ikke bare vakt oppsikt på Kypros.

– Det vi ser på Kypros er et godt eksempel på hvordan man effektivt kan nå ut til brede lag av befolkningen med en rekrutteringskampanje, sier Torstein Egeland i det norske beinmarggiverregisteret.

Norsk samarbeid
Gjennom EØS-midlene har registrene i Kypros og Norge inngått et samarbeid blant annet om å arrangere en europeiske konferanse for beinmargregistre i oktober i fjor der kampanjen ble løftet fram.

Norges bidrag til det kypriotiske beinmargregistreret utgjør om lag 5,7 millioner kroner. Prosjektet startet i februar 2013 og avsluttes sommeren 2015.

Har du lyst til å bli beinmargsdonor? Kontakt det norske beinmargsgiverregisteret.

Til toppen