Rapport om Det frivillige Skyttervesen

En arbeidsgruppe som har utredet Det frivillige Skyttervesen (DFS), overleverte 8. april sin rapport til Forsvarsdepartementet. Arbeidsgruppen (Solli-utvalget) har vært ledet av tidligere forsvarssjef general Arne Solli, og har siden september i fjor jobbet etter et oppdrag og mandat fra Forsvarsdepartementet.

Arbeisdsgruppen overleverer rapporten om Det frivillige skyttervesen
Fra venstre: Jostein Jacobsen, Jan Erik Nilsen, Arne Solli, Kirsti Skjerven, Jan Åge Gjerstad og Jarle Tvinnereim. (Rune Sørensen)

Bakgrunnen for utredningen er at flertallet i Utenriks- og forsvarskomitéens, i Innst. 2 S (2012–2013), jf. Prop. 1 S (2012–2013), foreslo at det burde igangsettes et arbeid for å se nærmere på DFS sin rolle og tilknytning til Forsvaret, og hvordan offentlige, økonomiske bidrag til DFS kan organiseres og finansieres for fremtiden.

8. april presenterte utvalgets leder rapportens anbefalinger for embetsverket i departementet. Departementet vil nå sette seg grundig inn i rapporten, og i løpet av våren fremme en anbefaling til statsråden. Stortinget vil deretter bli involvert på egnet måte.

For å lese rapporten i sin helhet klikk her.

Til toppen