Vis hele kalenderen

16.09.2014

 • Rapportering på FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne

  Solveig Horne| Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

  Sted: Akersgata 59 (R5)

  Norge skal for første gang rapportere på FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.

  Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet koordinerer dette arbeidet og inviterer til åpent møte tirsdag 16. september 13.30-15.00 i Auditoriet i Akersgata 59 (R5).

  Av hensyn til departementets sikkerhetsrutiner, så må alle som ønsker å komme melde seg på forhånd til Georg Hilmar Antonsen, gan@bld.dep.no, innen 13. september. 

Til toppen