Registrering av ulykker og skader i landbruket

Landbruket er dessverre en sektor som er belastet med mange ulykker. Offisiell statistikk om ulykker i landbruket har hittil vært svært mangelfull. Det finnes per i dag ingen registrering av antall ulykker i norsk landbruk som gjør det mulig å si noe om verken ulykkesomfanget eller hvilke ulykker som daglig skjer i norsk landbruk.

Landbruket er dessverre en sektor som er belastet med mange ulykker. Offisiell statistikk om ulykker i landbruket har hittil vært svært mangelfull. Det finnes per i dag ingen registrering av antall ulykker i norsk landbruk som gjør det mulig å si noe om verken ulykkesomfanget eller hvilke ulykker som daglig skjer i norsk landbruk.

Fra oktober 2014 er registrering av ulykker inkludert i Kvalitetssystemet i landbruket (KSL), slik at bøndene selv kan registrere ulykker og skader når de oppstår. Dette kommer som følge av et felles ønske fra næringa selv, forskningsmiljøer og myndigheter. Registrering av ulykker i KSL-systemet vil gjøre det mulig å over tid få mer informasjon over ulykkessituasjonen i landbruket, følge utvikling over tid samt gjøre det lettere å målrette forebyggende tiltak. 

Ideen om å registrere ulykker i landbruket i KSL ble diskutert på et møte i referansegruppa til forskningsprosjektet Ulykker i Norge. 

Ulykker i landbruket er en del av prosjektet Sikkerhetskultur, arbeidshelse og ulykker i norsk landbruk - situasjonsbeskrivelse og fremtidige utfordringer. Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd og Fondsmidler over Jordbruksavtalen. Fondsmidlene bidrar med ca halvparten av det totale budsjettet.

Pløying av åker.
Fra oktober 2014 er registrering av ulykker i landbruket inkludert i Kvalitetssystemet i landbruket (KSL), bøndene kan selv registrere ulykker og skader når de oppstår. (Foto: Colourbox)
Til toppen