Regjeringen lanserer Visjon 2030-initiativet for global helse og utdanning

FNs Generalforsamling skal i 2015 vedta nye, globale bærekraftsmål for årene frem mot 2030. Gjennom initiativet «Visjon 2030» inviterer regjeringen nå norsk næringsliv og fagmiljøer til en innovasjonsdugnad for hvordan Norge kan bidra til å nå nye og ambisiøse mål for helse og utdanning globalt.

Fra 1990 til 2013 er verdens barnedødelighet blitt halvert, men fortsatt dør 6,3 millioner barn hvert år før de fyller fem år. Antallet barn uten skoletilbud er halvert siden 1990, men 58 millioner barn og 70 millioner ungdommer går i dag ikke på skole.

- Til tross for stor fremgang, er helsesituasjonen i mange deler av verden svært sårbar. Kvaliteten på utdanning er svært mangelfull i mange land, og spesielt jenter slutter alt for tidlig på skolen. Vi lanserer nå «Visjon 2030» for å stimulere næringsliv, fagmiljøer og akademia til å komme med nyskapende ideer og tiltak for å løse de store helse- og utdanningsutfordringene verden står overfor. Innovasjon i norske akademiske miljø, institusjoner, privat næringsliv og frivillig sektor bidrar allerede til et økende internasjonalt samarbeid om kunnskap og forsking, prosjekter og ulike kommersielle løsninger knyttet til både helse og utdanning. Fremtidens utviklingspolitikk er ikke bare bistand. Her må alle krefter bidra, sier utenriksminister Børge Brende.

Dugnaden skal avsluttes med en konferanse i Trondheim vinteren 2015, der de beste forslagene blir med videre i Norges forhandlinger i FN om de nye bærekraftsmålene. De nye bærekraftsmålene vil gjelde for alle land i verden, inkludert Norge.

- Det er ikke bare land som Norge som har store utfordringer med sykdommer som hjerte- og karsykdommer, kreft, diabetes og mentale lidelser. Dette rammer også i økende grad fattige land. Utdanning av egen befolkning er også en forutsetning for å utvikle god, lokal helsetjeneste. Vi ønsker at den gode kompetansen som finnes i Norges land, både offentlig og privat, også bør komme andre land til gode, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

- Vi er ute etter løsninger som bidrar til positiv utvikling innen utdanning eller helse, gjerne også sett i sammenheng, fordi disse områdene henger tett sammen. Eksempelvis vet vi at unge jenter i utviklingsland som tar utdanning ikke løper like stor risiko for tidlig graviditet, bedre beskytter seg mot smittsomme sykdommer, arbeider og kan forsørge familien. Det norske likestillingssamfunnet har gitt et vell av erfaring å dra nytte av, med tanke på løsninger for andre, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter

Til toppen