Rekordmange lærere vil ta videreutdanning

Over 7000 lærere har søkt om videreutdanning for skoleåret 2014/2015. Det er en økning på 75 prosent fra i fjor. Økningen er størst for fagene matematikk og naturfag. – Aldri før har det blitt gitt tilbud om videreutdanning til så mange lærere. Vi er i gang med det største løftet for videreutdanning for lærere noensinne, sier statsminister Erna Solberg.

Totalt har det kommet inn over 7000 søknader fra lærere som vil ta videreutdanning. Spesielt er interessen stor når det gjelder matematikk og naturfag. Over 2000 lærere har søkt om videreutdanning i matematikk.

– Dette er gledelige tall. En av de største kursendringene i Høyre-Frp-regjeringens aller første budsjett er en offensiv satsing på videreutdanning av lærere. Disse tallene viser at mange dyktige lærere ønsker å bli enda bedre, sier statsminister Erna Solberg

Har økt tilbudet
– De høye søkertallene til videreutdanning viser at mange lærere vil benytte sjansen til å heve sin kompetanse, særlig i matematikk og naturfag. Det er veldig gledelig. Vi må styrke matematikkunnskapene til elevene i årene som kommer, og da trenger vi topp motiverte og dyktige matematikklærere, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Regjeringen har økt tilbudet om videreutdanning med over 1000 studieplasser. Fra i underkant av 2000 plasser i fjor, til over 3000 studieplasser i år. Det er også innført en ny stipendordning for videreutdanning i matematikk og naturfag. Til sammen bruker regjeringen over 300 millioner kroner på å styrke satsingen på etter- og videreutdanning for lærere og skoleledere i år.

Søknadsfristen gikk ut 15. mars. Søknadene om videreutdanning skal godkjennes av skoleeier innen 15. april. Erfaringsmessig vil skoleeier godkjenne færre enn antall søkere. Godkjenningsprosenten har tidligere ligget på om lag 50.

Kommunene må følge opp
– Nå er det viktig at kommunene følger opp, og godkjenner flere søknader enn de har gjort de siste årene. Kommunene får ingen vikarutgifter i forbindelse med videreutdanning i matematikk og naturfag, så her er det ingen unnskyldninger. Dette gjelder også den nye stipendordningen, som staten dekker i sin helhet, understreker kunnskapsministeren.

450 lærere som tar videreutdanning i matematikk og naturfag, vil få tilbud om stipend gjennom den nye stipendordningen. Stipendet er på 100.000 kroner for 30 studiepoeng, og kan komme i tillegg til full lønn.

FAKTA:

15. mars gikk søknadsfristen ut for lærere som ønsker å ta videreutdanning skoleåret 2014/2015.

Totalt har det kommet inn 7007 søknader fra lærere som vil ta videreutdanning gjennom strategien Kompetanse for kvalitet.

Det er mange søknader i matematikk og naturfag: 2194 i matematikk og 626 i naturfag, mot henholdsvis 623 søknader i matematikk og 95 søknader i naturfag i 2013.

Staten dekker fra i år 75 prosent av de samlede utgiftene til videreutdanning innen matematikk og naturfag, og 60 prosent av kostnadene til videreutdanning i andre fag.

I 2013 kom det inn 3990 søknader fra lærere som ønsket videreutdanning. 1937 søknader ble godkjent av skoleeier.

Regjeringen har økt tilbudet om videreutdanning fra 1850 til 3050 studieplasser. 2600 plasser er under vikarordningen, mens 450 plasser er i den nye stipendordningen. 

Til toppen