Samferdselsnytt fra EU-delegasjonen (5/2014)

Ny utgave av nyhetsbrevet fra den norske samferdselsråden i Brussel.

Dette er hovedpunktene i Samferdselsnytt nr. 5 fra EU-delegasjonen:

  • Det nye Europaparlamentet etter valget i mai, har vært gjennom konstituerende runder. Sosialdemokraten Martin Schultz fra Tyskland er gjenvalgt som EP-president, og fagkomiteene har fått ny sammensetning, ledelse og koordinatorer. TRAN og ITRE-komiteene har gjennomgått betydelige utskiftninger, men en «stamme» av erfarne medlemmer fortsetter i sine posisjoner.
  • I mange transportsaker gjenstår mye arbeid for å kunne nå enighet mellom EP og Rådet. I tillegg til Jernbanepakke IV, gjelder dette bl.a. reviderte regler for kjøretøyers vekter og dimensjoner, og Single Sky II+.
  • Mens det nå naturlig nok ikke kommer større initiativ fra den utgående Kommisjonen, har den nye, påtroppende kommisjonspresidenten Jean-Claude Juncker, presentert sitt foreløpige arbeidsprogram. Vekst, sysselsetting og digital økonomi vil stå i sentrum for den nye Europakommisjonen.

Disse og andre saker kan du lese mer om i denne utgaven (pdf)

Tidligere utgaver

Til toppen