Jordbrukets tilpasning til et klima i endring

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Onsdag 4. juni arrangerer Norsk Landbrukssamvirke et seminar om meteorologi, kartdata og matproduksjon. Seminaret arrangeres hos Norsk institutt for skog og landskap i Ås sentrum.

Onsdag 4. juni arrangerer Norsk Landbrukssamvirke et seminar om meteorologi, kartdata og matproduksjon. Seminaret arrangeres hos Norsk institutt for skog og landskap i Ås sentrum. 

Vet du hva økt bærekraftighet ved hjelp av nye kartløsninger innebærer? Og hvordan kan jordbruket bruke klimadata og kunnskap om fremtidens klima for å forberede seg på best mulig måte? Dette er noen av spørsmålene som belyses på seminaret. 

Rapporten fra FNs klimapanel konkluderer med at verdens matproduksjon vil gå ned på grunn av klimaendringer. Samtidig blir det flere folk på kloden og verden trenger mer mat. I seminaret pekes det på hvilke muligheter norsk jordbruk har til å tilpasse seg et klima i endring, og hvordan Norge ved en kunnskapsbasert tilnærming kan øke norsk matproduksjon.