Sikrer ferske reker til jul

Fiskeriministeren gjenåpner fisket i Skagerrak og Nordsjøen.

Fiskeriministeren gjenåpner fisket i Skagerrak og Nordsjøen.

- Jeg er svært tilfreds med at vi nå kan gjenåpne rekefisket i sør. Da sikrer vi ferske reker helt frem til jul, noe som er gledelig både for forbrukerne og fiskerne, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

I de pågående forhandlinger med EU har Norge fått gjennomslag for å innføre kvotefleksibilitet i rekefisket i sør allerede inneværende år.

Rekefisket i sør ble stoppet søndag 30. november da det var beregnet at kvoten var oppfisket. Nå vil fisket bli gjenåpnet ved at deler av kvoten for 2015 blir forskuttert. De fartøyene som har adgang til å delta i rekefisket får anledning til å fiske en tilleggskvote på 6 tonn. Tilleggskvoten er avgrenset av en ukekvote på to tonn for å sikre at fisket varer ut året. I tillegg må den garanterte kvoten fra det ordinære reguleringsopplegget være oppfisket før en tar til på tilleggkvoten.

Fisket på tilleggskvotene kan ta til fra i dag, 3. desember.

Til toppen