Skaper arbeidsplasser for romfolk

EØS-midlene

I Slovakia er arbeidsledigheten blant romfolk 80 prosent. I et fattig område bidrar Norge til å skape arbeidsplasser for romfolk gjennom økologisk landbruk.

I Slovakia er arbeidsledigheten blant romfolk 80 prosent. I et fattig område bidrar Norge til å skape arbeidsplasser for romfolk gjennom økologisk landbruk.

Organisasjonen Svatobor får støtte via EØS-midlene til et prosjekt nær landsbyen Rudlov øst i Slovakia.

Malinka er navnet på den økologiske gården som nå utvides og rustes opp. Prosjektet skaper minst ti nye arbeidsplasser og bidrar også til å trygge eksisterende jobber.

{Kart (Google Map)} 

Arbeidskraften hentes fra nærområdet og omkringliggende landsbyer. I starten samarbeidet Svatobor med romfolk som allerede hadde jordbrukserfaring fra de store kooperativene under kommunisttiden. Barna deres og andre langtidsledige fra rombefolkningen som ønsket å lære gårdsarbeid, har sluttet seg til etter hvert.

     Les mer: Oversikt over alle NGO-prosjekter i Slovakia

Det er satstingen på produksjonen av økologiske frøtyper som skal gi gården og de ansatte inntekter. I tillegg produseres frukt og grønnsaker med en målsetning om at de skal bli mest mulig selvforsynte.

Som del av prosjektet bygges det også kunstige dammer for å samle opp regnvann til å vanne jordene med. Dammene vil også fungere som flomvern. Dette skaper ringvirkninger for det lokale næringslivet. Oppdraget med å bygge opp systemet med kunstige dammer er nemlig gått til en lokal bedrift som for det meste har romfolk som ansatte.

Urter er en del av maten som dyrkes på Malinka-gården. Foto: Vlastimil Slavik

Svatobor har en helhetlig tilnærming til hvordan organisasjonen kan bidra til å bedre situasjonen for romfolk i Slovakia og legger vekt på både bærekraft og sosiale og økonomiske forhold.

– Det er nødvendig med et langsiktig perspektiv og systematisk arbeid for å bidra til inkludering av fattige grupper som romfolk i samfunnet. Vi håper at øko-gården Malinka kan bli et godt eksempel også for andre prosjekter i Slovakia, sier Štefan Straka, leder for Svatobor.

Gjennom EØS-midlene støtter Norge prosjektet med om lag 500 000 kroner. Støtten er gitt gjennom det norske NGO-fondet i Slovakia.

 

Til toppen