Skog- og utmarkseiendommer til salgs

Statskog SF skal selge skogteiger i store deler av landet for å effektivisere skogsdriften. Salget representerer en unik mulighet til å styrke næringsgrunnlaget for landets skogeiere. Høstens skogsalg er nå i gang.

Statskog SF skal selge skogteiger i store deler av landet for å effektivisere skogsdriften. Salget representerer en unik mulighet til å styrke næringsgrunnlaget for landets skogeiere. Høstens skogsalg er nå i gang. 

Statskog SF skal i løpet av årene 2011-2017 selge spredte skogeiendommer foretaket eier fra før. Nedsalget skal resultere i en bedre arrondering for Statskog og lede til en mer effektiv drift. Eiendommene selges til markedspris gjennom budgivning. Hittil er det solgt 133 eiendommer på til sammen om lag 240 000 daa.

Statskog SF er landets største grunneier, og forvalter om lag 1/5 av Norge, eller 60.000 km2. Staten er 100 prosent eier av Statskog SF. Eierskapet utøves av landbruks- og matministeren gjennom foretaktsmøtet.

Skog
Statskog SF skal selge skogteiger i store deler av landet for å effektivisere skogsdriften. (Foto: Colourbox)
Til toppen