Skriftleg svar til Stortinget frå landbruks- og matministeren

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug har svart på spørsmål om forenkling av landbrukspolitikken frå representant Geir Pollestad (Sp) på Stortinget.

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug har svart på spørsmål om forenkling av landbrukspolitikken frå representant Geir Pollestad (Sp) på Stortinget.

Gjennom spørsmål til regjeringa sine medlemmar har stortingsrepresentantane mogelegheit til å få informasjon om bestemte saker og kartlegge regjeringa sine holdningar til aktuelle politiske spørsmål.

Skriftlege spørsmål er ei kort spørsmålsform, og er ikkje gjenstand for debatt i Stortinget. Statsråden som spørsmålet er retta til, skal innan seks virkedagar gje eit skriftleg svar til stortingsrepresentanten som har stilt spørsmålet.

Pollestad har følgande spørsmål:
”Statsråden skryter stadig av at hun har gjennomført tidenes forenkling av landbrukspolitikken. Mange bønder har vanskelighter med å merke dette i hverdagen. Sparer en bonde i gjennomsnitt mer enn 30 minutter årlig på administrasjon og byråkrati etter det som omtales som tidenes forenkling?”

Til toppen