Skriftlig svar til Stortinget frå landbruks- og matministeren

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug har svart på spørsmål om reingjerde mellom Forollhogna villreinområde og Gåebrie reinbeitedistrikt frå representant Marit Arnstad (Sp) på Stortinget.

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug har svart på spørsmål om reingjerde mellom Forollhogna villreinområde og Gåebrie reinbeitedistrikt frå representant Marit Arnstad (Sp) på Stortinget.

Gjennom spørsmål til regjeringa sine medlemmar har stortingsrepresentantane mogelegheit til å få informasjon om bestemte saker og kartlegge regjeringa sine holdningar til aktuelle politiske spørsmål.

Skriftlege spørsmål er ei kort spørsmålsform, og er ikkje gjenstand for debatt i Stortinget. Statsråden som spørsmålet er retta til, skal innan seks virkedagar gje eit skriftleg svar til stortingsrepresentanten som har stilt spørsmålet.

Arnstad har følgande spørsmål:
Vil statsråden sørge for at reingjerdet mellom Forollhogna villreinområde og Gåebrie reinbeitedistrikt blir fullført i høst?

Til toppen