Språkstatistikk for departementa i 2013

Den oppdaterte språkstatikken viser at departementa i treårsperioden 2011-2013 har brukt i overkant av 20 prosent nynorsk som eit gjennomsnitt for alle dokumentgrupper statistikken omfattar. Nynorskprosenten i proposisjonar og meldingar i 2013 var 24,9. Det er store variasjonar departementa imellom.

Den oppdaterte språkstatikken viser at departementa i treårsperioden 2011-2013 har brukt i overkant av 20 prosent nynorsk som eit gjennomsnitt for alle dokumentgrupper statistikken omfattar. Nynorskprosenten i proposisjonar og meldingar i 2013 var 24,9. Det er store variasjonar departementa imellom. 

Til toppen