Priv. til red.:

Statsråd Vidar Helgesens program veke 39

Statsråd Helgesen held denne veka mellom anna innlegg under eit møte i Community of Democracies, om demokrati og menneskerettar i Europa.

Statsråden har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00.

Tysdag 23. september

Kl. 11.00: Statsråd Helgesen deltek i Stortingets Europautval.

Pressekontakt er kommunikasjonsrådgivar Rune Bjåstad, telefon 957 85 536.

Onsdag 24. september

Kl. 16.00: Statsråd Helgesen held innlegg under eit møte i Community of Democracies, om demokrati og menneskerettar i Europa. Stad: FN-bygningen, New York.

Pressekontakt er kommunikasjonsrådgivar Rune Bjåstad, telefon 957 85 536.

Torsdag 25. september

Heile dagen: Møter med representantar for amerikanske styresmakter og tenketankar i Washington.

Pressekontakt er kommunikasjonsrådgivar Rune Bjåstad, telefon 957 85 536.

Til toppen