Vis hele kalenderen

18.08.2014

 • Statsråden i Trøndelag

  Solveig Horne| Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

  Sted: Trøndelag

  PROGRAM:

  Mandag 18. august 

  Sykehuset Levanger, BUP (Nybygget ut mot Kirkegata)
  09.00 – 10.00 Akutten i Nord-Trøndelag v/Bup og Bufetat. Tema: Psykisk helsehjelp for barn og ungdom i barnevernet.
  10.00 – 11.00 Orientering om felles barnevernvakt i Nord-Trøndelag v/ Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og Steinkjer kommune.

  Familievernkontoret, Jernbanegata 11-13
  12.00 – 13.00  Besøk på Familievernkontoret i Levanger.  

  Nord-Trøndelag krisesenter
  13.20 – 14.20 Nord-Trøndelag krisesenter  

  Tirsdag 19. august 

  Familievernkontoret i Sør-Trøndelag, Carl Johans gt. 3
  11.30 – 12.30  Besøk ved FiST 

  På rett kjøl, Vestre Rosten 88B, 7075 Tiller
  12.40 – 14.10 Besøk ved "På rett kjøl". Tema: Sysselsetting, bolig, bosetting og arbeidsmuligheter. 

  Barnevernets enhet for enslige mindreårige flyktninger
  14.50 – 16.00 Orientering/besøk

   

  Presse kan ta kontakt med kommunikasjonsrådgiver Elisabeth Johansen på telefon 996 07 525 for intervjuavtaler.

19.08.2014

 • Statsråden i Trøndelag

  Solveig Horne| Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

  Sted: Trøndelag

  PROGRAM:

  Mandag 18. august 

  Sykehuset Levanger, BUP (Nybygget ut mot Kirkegata)
  09.00 – 10.00 Akutten i Nord-Trøndelag v/Bup og Bufetat. Tema: Psykisk helsehjelp for barn og ungdom i barnevernet.
  10.00 – 11.00 Orientering om felles barnevernvakt i Nord-Trøndelag v/ Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og Steinkjer kommune.

  Familievernkontoret, Jernbanegata 11-13
  12.00 – 13.00  Besøk på Familievernkontoret i Levanger.  

  Nord-Trøndelag krisesenter
  13.20 – 14.20 Nord-Trøndelag krisesenter  

  Tirsdag 19. august 

  Familievernkontoret i Sør-Trøndelag, Carl Johans gt. 3
  11.30 – 12.30  Besøk ved FiST 

  På rett kjøl, Vestre Rosten 88B, 7075 Tiller
  12.40 – 14.10 Besøk ved "På rett kjøl". Tema: Sysselsetting, bolig, bosetting og arbeidsmuligheter. 

  Barnevernets enhet for enslige mindreårige flyktninger
  14.50 – 16.00 Orientering/besøk

   

  Presse kan ta kontakt med kommunikasjonsrådgiver Elisabeth Johansen på telefon 996 07 525 for intervjuavtaler.

Til toppen