Stor flomfare på Østlandet

Det meldes nå om økt flomfare mange steder på Østlandet. Årsaken til dette er store snømengder i fjellområdene, i kombinasjon med stigende temperaturer og nedbør.

Skader som direkte skyldes naturulykker kan gi rett til erstatning. Statens naturskadefond dekker skade på objekter det ikke er mulig å forsikre mot naturskade gjennom en alminnelig privat forsikringsordning.

Eksempel på skadeobjekter som kan erstattes etter den statlige ordningen:  

  • Veier og bruer i privat eie
  • Frittstående murer/forbygningsanlegg
  • Kaier/moloer som småbåthavneanlegg av mur/stein i privat eie
  • Gjerder det ikke er adgang til å forsikre
  • Jordbruks- og skogsbruksareal
  • Utmark ved skade på grunnen
  • Skog - stormskader på skog dekkes ikke 
Flom
Det meldes nå om økt flomfare mange steder på Østlandet. (Foto: Ø. Haugerud/Fylkesmannen i Buskerud)
Til toppen