Vis hele kalenderen

26.03.2014

 • Stortingets spørretime

  Torbjørn Røe Isaksen| regjeringen.no

  Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen er til stede i Stortingets spørretime under behandlingen av spørsmål om kulturskolene og om likebehandling av offentlige og private barnehager.

  Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen er til stede i Stortingets spørretime under behandlingen av spørsmål om kulturskolene og om likebehandling av offentlige og private barnehager.

   

  11. Fra Ivar Odnes (Sp) til kunnskapsministeren

  Det er i disse dager 10 år siden de rød-grønne partiene lanserte Kulturløftet der kulturskolene var et prioritert område. Et tiltak var stimuleringsmidler til utvikling av kulturskolene. En av konklusjonene i evaluering av ordningen viser at kulturskolene er avhengig av stimuleringsmidler for å utvikle nye prosjekter og at midlene har ført til et større mangfold av aktiviteter. Hvilke ambisjoner og tiltak har regjeringen for en fortsatt utvikling av kulturskolene, slik at flere barn og ungdommer får ta del i dette tilbudet?

  12. Fra Sonja Mandt (A) til kunnskapsministeren

  Høyre-Fremskrittspartiregjeringen har sørget for at private barnehager tildeles ytterligere 69 mill. kroner over statsbudsjettet fra 1. august 2014. Dette begrunnes i likebehandling. Fra så vel enkeltkommuner som fra KS og Telemarksforsking stilles det nå spørsmål rundt grunnlaget for denne likebehandlingen. Vil statsråden på bakgrunn av dette ta initiativ til en gjennomgang av likebehandlingsforskriften?

Til toppen