Vis hele kalenderen

09.04.2014

 • Stortingets spørretime

  Torbjørn Røe Isaksen| regjeringen.no

  Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen er til stede i Stortingets spørretime, der han må svare på spørsmål om finnasiering av studiesentre og SFO-priser.

  Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen er til stede i Stortingets spørretime, der han må svare på spørsmål om finnasiering av studiesentre og SFO-priser.

  19. Fra Hege Haukeland Liadal (A) til kunnskapsministeren

  Haugesund kommune har svært dårlig økonomi og har i flere år vært på Robek-listen. Dette går ut over både lovpålagte og ikke lovpålagte tjenester for byens innbyggere. Forslaget på SFO-pris på 2 621 kroner for full plass, er en økning på 66 pst. Bemanningsnorm 1/15 oppheves. Mener statsråden det er forsvarlig at dårlig kommuneøkonomi går ut over prisene for SFO, og vil han ta initiativ overfor de kommuner som nå priser tjenesten uforsvarlig høyt?

  20. Fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til kunnskapsministeren

  Studiesentrene er en nyttig tilvekst i det norske utdanningstilbudet. Sentrene gir folk i distriktene tilgang til kompetanseheving og utdanning som de tidligere måtte reise langt for å få. Studiesentrene er likevel ikke fullt ut anerkjent av sentrale myndigheter, noe vi ser i hvor tilfeldig hvem som mottar statsstøtte er. Senteret i Nord-Troms mottar ingen midler over statsbudsjettet, i motsetning til f.eks. Midt-Troms. Hvordan vil statsråden sikre likeverdig behandling av, og lik tilgang til studiesentrene?

Til toppen