Støtter Aker Solutions-fisjon

Næringsminister Monica Mæland støtter planene om å skille ut deler av Aker Solutions i et nytt børsnotert selskap.

- Staten ønsker å bidra til en positiv utvikling for Aker Solutions. Vi tror fisjonen kan øke aksjonærenes verdier. Den nye strukturen kan blant annet synliggjøre verdiene i dagens Aker Solutions og legge til rette for videre utvikling, sier næringsminister Monica Mæland.

Aker Solutions ASA offentliggjorde i dag et forslag til fisjon av Aker Solutions-konsernet. Flere forretningsområder skal skilles ut i et nytt børsnotert selskap, som får navnet Aker Solutions. Det gjenværende selskapet skifter navn til Akastor. Hovedkontorene for begge selskapene blir i Norge. De blir notert på Oslo Børs.

Staten har overfor styret i Aker Kværner Holding AS og Aker ASA gitt uttrykk for at den foreløpig er innstilt på å støtte forslaget. Departementets endelige standpunkt vil bli tatt etter at fisjonsplanen og annen endelig dokumentasjon foreligger. Dette vil trolig skje nærmere en planlagt ekstraordinær generalforsamling i Aker Solutions ASA i august 2014 der fisjonen skal behandles.

Nærings- og fiskeridepartementet eier 30 prosent av Aker Kværner Holding AS. Resten eies av Aker ASA. Aker Kværner Holding eier igjen ca. 40 prosent av aksjene i henholdsvis Aker Solutions og Kværner. Fisjonen påvirker ikke aksjonæravtalen mellom Aker og Nærings- og fiskeridepartementet for Aker Kværner Holding. Denne løper videre, med kun tekniske justeringer.

Nærings- og fiskeridepartementet har vurdert fisjonen. Departementet har benyttet Pareto Securities som finansiell rådgiver og advokatfirmaene Wiersholm og Kluge som juridiske rådgivere.

I henhold til aksjonæravtalen har Nærings- og fiskeridepartementet vetorett knyttet til Aker Kværner Holdings stemmegivning på Aker Solutions’ generalforsamling i denne saken.

 

Til toppen