Streaming av oppvekstkonferansen 2014

Barn og unges psykiske helse i skolen, barnehagen og familien

Ingenting om oss uten oss – Nasjonal oppvekstkonferanse 2014 om barn og unges psykiske helse i skolen, barnehagen og familien – 6.-7. oktober i Tromsø.

Fylkesmannen i Troms arrangerer, i samarbeid med Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet en nasjonal oppvekstkonferanse på Clarion Hotel The Edge i Tromsø 6. og 7. oktober 2014.

Konferansen har to hovedmål:  

  1. Å belyse utfordringene knyttet til barn og unges psykiske helse, gjennom foredrag som handler om barna i barnehagen, i skolen, i tjenesteapparatet og i hjemmemiljøet. Barn og unges psykiske helse er vår tids største helsemessige utfordring. Temaet utfordrer oss alle som medmennesker, men i særlig grad profesjonelle aktører og deres kunnskap, evne og vilje til å samarbeide om tiltak for å hjelpe barna og barnefamiliene. Vi har i den anledning hentet inn to innledere fra Skottland som vil presentere hvordan dette landet praktiserer samarbeid mellom særlig helse, skole og barnevern, der hensynet til barna settes først som grunnlag for tverrfaglig praksis.
  2. Å markere 25-års-jubileet for FNs barnekonvensjon, med særlig vekt på barnas rett til å bli hørt og få sagt sin mening. Slagordet «Ingenting om oss - uten oss», som også er gjort til tittel for denne konferansen, er hentet fra ett av Troms fylkes dyktige Ungdomsråd.

Lenken til streamen er http://oppvekstkonferanse.sn-produksjon.no (Lenken vil ikke være aktiv før konferansen starter). 

Se programmet.

Til toppen