Styring av internett: Norges bidrag til konferanse om "Internet Governance"

23. til 24. april 2014 avholdes "Global Multistakeholder Meeting on the Future of Internet Governance" i Sao Paulo, Brasil. Fra Norge deltar representanter fra Utenriksdepartementet og Post- og teletilsynet.

Under møtet vil Norge overlevere sitt forslag til ”Internet Governance principles” og ”A roadmap for the further evolution of the Internet Governance Ecosystem”.

Les det norske forslaget (pdf)

Se også konferansens hjemmeside

Til toppen