Sult og ernæring er presserende utfordringer

Verden trenger en bred prosess for å oppnå tilfredsstillende matsikkerhet og ernæring til alle, og for å støtte en bærekraftig, inkluderende, sosial og økonomisk utvikling. Målet må være en verden uten over- eller underernæring. Dette framkom på et diskusjonsmøte i forbindelse med neste års ”EXPO 2015 for a Global Food Deal”.

Sult og feilernæring er to av de viktigste katastrofene som påvirker vår verden, men som er mulige å forhindre. Alle former for feilernæring har en forferdelig og kostbar individuell, sosial og økonomisk innvirking. Omtrent 45 prosent av verdens barnedødelighet er koblet til feilernæring. Og om barnet overlever, vil feilernæring i de første årene kunne gi skader som varer livet ut.

Problemet er ikke matmangel i verden, men hindringer folk rundt i verden møter når de skal ha tak i tilstrekkelig, trygg og næringsrik mat, og muligheter til å produsere eller kjøpe den.

Til toppen