Tvungen lønnsnemnd i lærerstreiken

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Regjeringen foreslår tvungen lønnsnemnd i arbeidskonfliktene mellom Utdanningsforbundet, Skolenes landsforbund, Norsk Lektorlag og KS. På oppfordring fra arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen har partene sagt seg villige til å avslutte streiken slik at lærerne kan gå tilbake på jobb så snart som mulig.

– Partene har dessverre ikke funnet en løsning på konflikten. Streiken fører nå til alvorlige samfunnsmessige konsekvenser for barn og unge. Jeg er spesielt bekymret for elevenes opplæring, utsatte barn og unge, og deres psykiske helse. Etter en samlet vurdering har jeg derfor foreslått tvungen lønnsnemnd, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.

Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap)
Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap). Foto: Simen Gald/ Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Lærerstreiken har pågått siden juni, og er gradvis blitt trappet opp i løpet av høsten.  Over 8 500 lærere er tatt ut i streik. Utdanningsforbundet trappet opp streiken ytterligere i dag, og har også varslet ny opptrapping i morgen og neste uke.

Utdanningsdirektoratet anslår at i overkant av 70 000 barn og unge nå er berørt av streiken. Dette omfatter cirka 50 000 elever ved grunnskolen, og rundt 20 000 elever i videregående. 

Alvorlige konsekvenser

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har hatt løpende kontakt med Kunnskapsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Barne- og familiedepartementet, og mottatt jevnlige rapporter om konsekvenser av streiken.

– Statsforvalterne melder om en bekymringsfull situasjon med tanke på langtidskonsekvensene for elevene. Skolen er en viktig ramme i barns liv, og særlig for barna i sårbare situasjoner. Vi har også mottatt en rekke bekymringsmeldinger om alvorlige konsekvenser for enkeltelever. Situasjonen blir mer alvorlig jo lenger streiken varer, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.

Hun peker på at streikens negative konsekvenser forsterkes ettersom den skjer etter en pandemi som også rammet skoleelever særlig hardt.

Partenes ansvar

På oppfordring fra Persen har partene sagt at de skal avslutte streiken, og at lærerne kan gå tilbake til jobb så snart som mulig.

Arbeids- og inkluderingsministeren understreker at hun er lite fornøyd med at ansvaret for konsekvensene av konfliktene ble skjøvet over på regjeringen.

– Det er partene selv som i utgangspunktet er ansvarlige for å finne en løsning i slike saker. Men når konfliktene medfører så alvorlige konsekvenser, har jeg ikke annet valg enn å gripe inn, sier statsråden.

 

Bilder kan lastes ned på Arbeids- og inkluderingsdepartementet sin Flickrkonto