Unntak fra Dublin-prosedyre

Departementet instruerer UDI om å gjøre unntak fra Dublin-prosedyre der det er meget stor sannsynlighet for at søknad om beskyttelse ikke vil bli innvilget, og politiet i den aktuelle saken opplyser at de enkelt kan returnere vedkommende til hjemlandet.

Formålet med instruksen er å gjøre Norge mindre attraktivt for personer som misbruker asylinstituttet, å hindre gjentatte Dublin-returer, samt å legge til rette for at en sak kan tas til realitetsbehandling i Norge der dette samlet sett fremstår som mest ressurs- og kostnadseffektivt.

– Denne endringen gjør blant annet at flere personer med tilknytning til kriminelle miljøer får en hurtigere utsendelse til sine hjemland, sier statssekretær Himanshu Gulati.

I tidligere instruks (GI – 04/2012) var det et vilkår for å unnta en sak fra Dublin-behandling at søkeren var blitt pågrepet for kriminelle handlinger. Dette vilkåret fjernes med ny instruks, da en sak bør kunne tas til realitetsbehandling i Norge alene av den grunn at dette fremstår som det mest ressurs- og kostnadseffektive, basert på en konkret vurdering.

Instruksen vil dermed også blant annet kunne omfatte personer som har tilknytning til kriminelle miljøer uten at de er pågrepet for en kriminell handling, og andre som tidligere er returnert i medhold av Dublin-forordningen.

Les instruksen her

 

Til toppen