Veiledende mal for egenerklæring for sakkyndige i barnevernsaker

Malen vil gjøre det enklere for den sakkyndige å fylle ut egenerklæringen.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet ga 1. juli 2014 ut Veiledende retningslinjer om bruk av egenerklæring for sakkyndige i barnevernsaker. Retningslinjene vil gjelde fra 1. september 2014.

Departementet har nå også utarbeidet en Veiledende mal for egenerklæring for sakkyndige i barnevernsaker. Malen vil gjøre det enklere for den sakkyndige å fylle ut egenerklæringen.

Malen finner du her.

Til toppen