Verdens største marineøvelse i gang

Norge deltar for første gang på øvelse RIMPAC i Stillehavet. Under sitt besøk til øvelsen understreket forsvarsminister Ine Eriksen Søreide at Norges deltakelse både er politisk og militært viktig.

 Forsvarsminieter Ine Eriksen Søreide på øvelse RIMPAC i Stillehavet juli 2014
Admiral Samuel J. Locklear III, USN Commander, U.S. Pacific Command og forsvarsminister Eriksen Søreide (Forsvarsdepartementet)

RIMPAC – øvelsen Rim of the Pacific – foregår i Stillehavet med utgangspunkt fra Pearl Harbor på Hawaii. Deltakelse fra 49 fartøy, 6 undervannsbåter, 200 fly og mer enn 25.000 mennesker fra 23 land gjør dette til verdens største marineøvelse.

- Norges deltakelse er viktig både politisk og militært. Ved å delta med fregatten KNM Fridtjof Nansen viser vi i praksis at vi engasjerer oss i Asia/Stillehavet, der også våre allierte har sikkerhetsinteresser. Det gir en god innsikt i utviklingen i området, samtidig som det er et bidrag til transatlantisk byrdefordeling. Tilbakemeldingen fra amerikanske myndigheter er at vårt bidrag under RIMPAC er høyt verdsatt, sier forsvarsministeren.

Hun utdyper at militært sett gir en så stor øvelse svært gode treningsmuligheter med et øvingsutbytte som man ikke kan få noe annet sted. Det knytter seg også stor interesse blant Norges allierte til skarpskytingen med det norsk-utviklede Naval Strike Missile(NSM).

Forsvarsministeren har besøkt mannskapet ombord på fregatten KNM Fridtjof Nansen og er imponert.

Forsvarsminieter Ine Eriksen Søreide på øvelse RIMPAC i Stillehavet juli 2014
(Forsvarsdepartementet)

- Møtene med besetningen har vært spesielt inspirerende og jeg er svært fornøyd med den innsatsen de viser. Jeg vet samtidig at mange har seilt lenge nå. Flere av de som er med på øvelsen her har det siste året vært på øvelser i Norge, deltatt i operasjonene Ocean Shield og Acitve Endavour og deltatt i utskipningen av kjemiske stridsmidler fra Syria. Jeg er veldig bevisst på at summen av disse oppdragene er en belastning både for besetningene og ikke minst deres nærmeste hjemme. Samtidig er tilbakemeldingene jeg får på deres innsats en bekreftelse på den profesjonalitet besetningen viser, understreker Eriksen Søreide.

Samarbeid og dialog
Eriksen Søreide hatt flere møter med politiske og militære ledere under sitt besøk i USA. Sjefen for den amerikanske Stillehavskommandoen (US PACOM), admiral Samuel J. Locklear, trakk frem viktigheten av samarbeid og dialog i regionen, og han berømmet Norge for å bidra til dette gjennom å delta på RIMPAC.

- Samarbeid og dialog er viktig i Stillehavsregionen. Øvelser som RIMPAC med deltakelse fra hele 23 land, herunder Kina, kan bidra til nettopp dette. Ved å øve og trene sammen blir man bedre kjent og får kjennskap til hverandres prosedyrer, noe som kan bidra til å dempe mulighetene for misforståelser, sier forsvarsministeren.

Til toppen