Vernepliktsutvalget har startet sitt arbeid

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide deltok 31. oktober ved oppstarten av det nylig etablerte vernepliktsutvalget. Utvalget består av til sammen åtte politikere og eksperter. Det har fått i mandat fra regjeringen å vurdere de fagmilitære, forsvarspolitiske og samfunnsmessige perspektivene ved verneplikten.

Vernepliktsutvalget har fått i mandat fra regjeringen å vurdere de fagmilitære, forsvarspolitiske og samfunnsmessige perspektivene ved verneplikten (foto: Asgeir Spange Brekke, FD).

Forsvarsministeren sa ved åpningen av møtet at den allmenne verneplikten står fast. Stortingets behandling av lovendringene knyttet til innføring av verneplikt for kvinner nylig viste at verneplikten har bred støtte, både på Stortinget og i samfunnet for øvrig. Samtidig er både Forvarets og samfunnets behov i endring. Vår anvendelse av verneplikten må derfor løpende tilpasses. Vernepliktsutvalget vil kunne gi et viktig innspill til dette, og forhåpentlig også bidra til en fornyet forsvarspolitisk debatt.

Dagens vernepliktsordning har vist seg å fungere bra på flere områder. Ikke minst gir den tilgang på en rekrutteringsbase gjør det mulig å velge den best egnede og mest motiverte andel av den vernepliktige ungdommen til Forsvaret. Den norske modellen med en kombinasjon av vervede og vernepliktige mannskaper studeres nå med fornyet interesse også i enkelte andre land.

Utvalget skal fremlegge sin anbefaling innen utgangen av oktober 2015, og vil sammen med Forsvarssjefens fagmilitære råd bli viktige innspill til arbeidet med en ny langtidsplan for Forsvaret. Utvalget vil i tiden som kommer gjennomføre et omfattende program med møter og besøk til de viktigste brukere av vernepliktsordningen både i og utenfor Forsvaret. Det planlegges også med åpne møter, der utvalget håper å bli eksponert for et bredt spekter av synspunkter på den fremtidige vernepliktsordningen.

Vernepliktsutvalget har startet sitt arbeid.
Vernepliktsutvalget består av til sammen åtte politikere og eksperter (foto: Asgeir Spange Brekke, FD).

Utvalget består av Ordfører Jonni Solsvik (Leder) (H), stortingsrepresentant Marit Nybakk (A), tidligere stortingsrepresentant Per Ove Width (FrP), sentralstyremedlem Elisabeth Løland (KrF), seniorforsker Nina Græger, sjefsforsker Frank Brundtland Steder, tidligere forbundsleder Peter A. Moe og brigader Anne Rydning. Sekretariatet består av oberst Knut Are Seierstad og rådgiver Lars Petter Ellefsen.

Til toppen