Barnevern i et minoritetsperspektiv

Videreutdanning høsten 2014

Utdanningen gir ansatte i barnevernet kunnskap som styrker deres ferdigheter i møte med barn og familier med minoritetsbakgrunn.

Videreutdanningen ”Barnevern i et minoritetsperspektiv” finansieres av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, og inngår i departementets satsing på et mer kunnskapsbasert barnevern.

Studiets tre hovedtemaer er:

  1. Migrasjon, minoriteter og det flerkulturelle samfunnet
  2. Samhandling mellom barnevernet og minoriteter
  3. Kritisk refleksjon i barnevernsarbeid med barn og familier med minoritetsposisjon

Målgruppen for videreutdanningen er ansatte i kommunalt og statlig barnevern som har bachelorgrad i helse- og sosialfag eller tilsvarende.

Bestått eksamen gir 15 studiepoeng, som det kan søkes om å få godkjent som del av en mastergrad. Studiet er allerede godkjent som del av flere mastergrader.

Videreutdanningen tilbys ved Universitetet i Tromsø og ved høgskolene i Lillehammer, Telemark og Oslo.

For mer informasjon om videreutdanningen, se vedlagte flyere og de ulike undervisningsstedenes hjemmesider: www.uit.no, www.hil.no, www.hit.no, www.hioa.no.


Klikk på bildet for å åpne flyer (PDF).

Til toppen