Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Vil bygge flere studentboliger

Regjeringen foreslår å bygge 1500 nye studentboliger neste år – 200 flere enn i år. Samtidig foreslås tiltak for å minske den økonomiske risikoen og øke valgfriheten for utenlandsstudenter.

– Det er svært viktig for studentene å få tilgang til et rimelig sted å bo. Derfor vil regjeringen øke antallet nye studentboliger som skal bygges i 2015, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Regjeringen foreslår å bevilge 30 millioner kroner utover forventet prisvekst til å øke basisstøtten for studenter, altså den samlede summen studenter flest får utbetalt. Mellom 2006 og 2013 ble studiestøtten kun økt med forventet prisvekst, mens økningene i 2014 og 2015 tilsvarer en realøkning på cirka 3 prosent . Basisstøtten vil fra neste år være på 100 920 kroner per studieår.

Regjeringen foreslår å valutajustere både stipend og lån til skolepenger for norske studenter i utlandet. I dag valutajusteres bare stipendet. Forslaget innebærer at staten tar på seg risikoen for valutasvingninger i tidsrommet mellom tildeling og utbetaling av støttebeløpet. Utbetalingen av støtte skal justeres både ved svekket og styrket kronekurs.

I dag er det slik at Lånekassen kun gir støtte til førsteåret av fireårig bachelor i utlandet, det såkalte freshman-året i USA, hvis man skal studere ved et lærested som er rangert på én av tre internasjonale rankinglister. 

– Regjeringen mener at listene ikke er gode nok som mål på utdanningskvalitet, og at studentene selv har gode forutsetninger for å vurdere hvilken utdanning de er best tjent med å ta i utlandet. Derfor foreslår vi å åpne for generell støtte til førsteåret av fireårig bachelor, sier Røe Isaksen.

Regjeringen foreslår å gjøre det mulig å kombinere sykepenger fra folketrygden med sykestipend fra Lånekassen.

– Når studentene jobber ved siden av studiene og opparbeider seg rettigheter til sykepenger, er det urimelig at de ikke skal få være syke på samme vilkår som andre, sier Røe Isaksen.

Regjeringen foreslår å øke egenandelen til innenlands hjemreiser for studenter med 500 kroner. Dette vil føre til at det er studenter med lang reisevei som får reisestipend.

Regjeringen foreslår å øke rentepåslaget på utdanningslånet med 0,25 prosentpoeng fra 1. januar 2015, slik at dette blir på 1,25 prosent. Årsaken er at forskjellen på Lånekassens utlånsrente og renten i det private kredittmarkedet over tid har økt. Rentebetingelsene i Lånekassen er derfor bedre enn det som ble lagt til grunn da rentemodellen ble innført. Det økte påslaget skal gjelde for lån med flytende rente og lån med fast rente når søknaden om fast rente er kommet inn 8. oktober 2014 eller senere.

Regjeringen forslår også å redusere støtten til elever ved folkehøgskoler fra ti til ni måneder fordi det faktiske undervisningsåret bare varer i ni måneder.

Til toppen