Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Verdens største konferanse om Aid for Trade

Verdens største konferanse om handelsrettet utviklingssamarbeid ble arrangert i Genève 3. – 5. juli 2019. Konferansen, Global Review of Aid for Trade, arrangeres annethvert år i WTO.

I samsvar med bærekraftsmålene vektlegger regjeringen handel som et virkemiddel i utviklingspolitikken. Handel kan bidra til økonomisk vekst og nye sysselsettingsmuligheter, lavere priser på varer og adgang til utenlandske markeder. WTOs generaldirektør, Roberto Azevêdo, understreket i sitt innlegg at fattige land må få nødvendige verktøy til å handle og konkurrere – det er ikke nok bare å åpne dører. Bygging av handelskapasitet gir positive virkninger for mange lokalsamfunn og familier. 

Det norske hovedinnlegget fokuserte på de aller fattigste. Målet om at ingen skal utelates betyr enda sterkere norsk innsats i de minst utviklede land og Afrika sør for Sahara. Fokus rettet mot de fattigste betyr også at kvinners deltakelse i handel må økes. 

Norge deltok i en paneldebatt om blå økonomi og WTOs forhandlinger om fiskerisubsidier. For mange utviklingsland er kystfiske en viktig kilde til matsikkerhet, biodiversitet og inntekt. I  WTO pågår det nå forhandlinger om å begrense subsidier som skader bærekraftig fiske. Målet er en avtale innen utgangen av 2019, som vil forby visse former for subsidier som bidrar til overkapasitet og overfiske og eliminere subsidier som bidrar til ulovlig, urapportert og uregulert fiske. 

Her finner du mer informasjon om Global Review of Aid for Trade.

Til toppen