Finn aktuelt

Viser 23021-23040 av 26124 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Verdien av SDØE er beregnet til 1234 milliarder kroner

  24.06.2014 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Verdien av statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten (SDØE) er per 1.1.2014 beregnet til om lag 1234 milliarder kroner. Dette viser den seneste verdivurderingen Rystad Energy har utført på oppdrag fra Olje- og

 • Norge betaler for redusert avskoging i Etiopia

  24.06.2014 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Norge gir omlag 350 millioner kroner til grønn vekst i Etiopia. Pengene skal gå til å bremse avskogingen og bidra til et mer effektivt og miljøvennlig landbruk slik at presset på skogen minker.

 • EU har vedtatt en maritim sikkerhetsstrategi

  24.06.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  EUs utenriksministere og europaministere har i dag vedtatt en strategi om maritim sikkerhet som berører både sjøtransport, fiske og EUs yttergrenser. Råd for sikkerhets- og forsvarspolitikk, Barbro Hugaas, rapporterer.

 • Digital eksportkontroll lanseres høsten 2014

  24.06.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  Utenriksdepartementet tar sikte på å lansere en nettbasert tjeneste for norsk eksportkontroll i begynnelsen av oktober i år.

 • Loser skal rettlede ungdom

  24.06.2014 Nyhet Barne- og familiedepartementet

  27 kommuner og bydeler får BLD-midler til å ansette loser. Losene skal veilede ungdommene slik at de enklere får fullført skolegang og utdanning.

 • Skogpolitikk må handle mer om folk

  24.06.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Nasjonale programmer burde ha et sterkere fokus på skogens potensial i bekjempelse av fattigdom og som en spore til bygdeutvikling. Dette kom frem da FAOs flaggskiprapport ”The State of the Worlds Forests (SOFO)”, ble presentert på åpningen av det

 • Møtte norske gründere i USA

  24.06.2014 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Statssekretær Dilek Ayhan besøkte Washington D.C. for å ha handelspolitiske samtaler. Ayhan promoterte også norsk maritim næring, besøkte norske teknologigründere i Silicon Valley og New Yorks teknologimiljø i Silicon Alley.

 • Strindheimtunellen åpnet

  24.06.2014 Nyhet Samferdselsdepartementet

  Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gjorde i dag et stopp på sin E6-tur for å åpne Strindheimtunnelen i Trondheim sammen med statsminister Erna Solberg.

 • Godkjenner uttak av sand i Forsand kommune

  24.06.2014 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner reguleringsplan for masseuttak av sand på Fossanmoen i Forsand kommune i samsvar med resultatet i mekling. Beslutningen innebærer at fortidsminner på stedet bevares samtidig som uttak av sand kan

 • Fastsettelse av forsinkelsesrente og standardkompensasjon for inndrivelseskostnader fra 1. juli 2014

  24.06.2014 Nyhet Finansdepartementet

  Finansdepartementet har i forskrift fastsatt forsinkelsesrenten for annet halvår 2014. Rentesatsen skal være 9,50 prosent p.a. Finansdepartementet har videre fastsatt standardkompensasjon for inndrivelseskostnader i norske kroner til 320 kroner.

 • Priv. til red: Statsminister Erna Solberg og helse- og omsorgsminister Bent Høie mottar den første forsknings- og innovasjonsstrategien for helse- og omsorgssektoren

  24.06.2014 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  Professor John-Arne Røttingen har ledet arbeidet med strategien "HelseOmsorg21, Et kunnskapssystem for bedre folkehelse". Aktører fra næringsliv, pasientorganisasjoner, helseforetak, kommuner og universitets- og høyskolemiljøer har bidratt. Målet

 • 7 nye år med differensiert arbeidsgiveravgift

  24.06.2014 Nyhet Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Fra 1.juli utvider Regjeringen dagens ordning med differensiert arbeidsgiveravgift med 31 nye kommuner. Dette er bestemt etter at ESA nå har godkjent den nye ordningen for differensiert arbeidsgiveravgift. Unntaket for energi- og transportsektoren

 • Vil redde Etiopias tropiske skog

  24.06.2014 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Norge bidrar målrettet for å redusere avskogingen i Etiopia. Andelen skog er redusert fra 40 prosent til 3-4 prosent på få år. Nå vil myndighetene snu utviklingen.

 • Flytter valgarbeidet til Tønsberg

  23.06.2014 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Regjeringen har besluttet at arbeidet med gjennomføringen av valg i Norge skal flyttes ut av Kommunal- og moderniseringsdepartementet til et statlig valgdirektorat. Valgdirektoratet skal lokaliseres i Tønsberg. - Vi ønsker å sikre åpenheten og

 • Ikke flere forsøk med stemmegivning over Internett

  23.06.2014 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet har besluttet at forsøk med stemmegivning over Internett ikke skal videreføres. Det har vært gjennomført slike forsøk ved valgene i 2011 og 2013.

 • 2013-valget er evaluert - forslag til endringer i valgloven på høring

  23.06.2014 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet foreslår at ansvaret for produksjon og utsendelse av valgkort overføres til departementet. Dette er blant forslagene som sendes ut på høring i løpet av juni. En utredning om personvalgsordningen ved

 • Brende fordømmer brudd på ytringsfrihet og menneskerettigheter i Egypt

  23.06.2014 Pressemelding Utenriksdepartementet

  - Jeg er svært bekymret for pågående rettsprosesser og domfellelser i Egypt. Dagens dom mot tre journalister er uakseptabel og sjokkerende. I tillegg har vi også fått bekreftelse på 183 tidligere avgitte dødsdommer, sier utenriksminister Børge

 • Historisk Syria-operasjon snart avsluttet

  23.06.2014 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  - Jeg er stolt av hvordan Forsvaret har løst sin del av dette oppdraget. Det har vært viktig å fjerne kjemivåpnene fra Syria slik at de ikke kan brukes mot sivilbefolkningen eller faller i gale hender. Forsvarets innsats har vært et viktig bidrag

 • Historisk Syria-operasjon snart avsluttet

  23.06.2014 Pressemelding Utenriksdepartementet

  - Det er svært gledelig at transporten av kjemiske stridsmidler ut av Syria nå er sluttført. Dagens siste transport fra Syria betyr at det internasjonale samfunnet i fellesskap har klart å fjerne Syrias deklarerte kjemiske masseødeleggelsesvåpen på

 • Ledet idémyldring om EØS-midlene

  23.06.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  Statsråd for EØS-saker og forholdet til EU, Vidar Helgesen inviterte relevante internasjonale aktører til idémyldring og diskusjon om EØS-midlene etter 2014 i Brussel. - Vi må investere i forskning, innovasjon, utdanning og jobbskaping, understreket