Finn aktuelt

Viser 23341-23360 av 26566 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Billigere å bo på dobbeltrom på sykehjem

  01.07.2014 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Fra 1. juli 2014 blir det innført redusert egenandel for personer som ved langtidsopphold må bo ufrivillig på dobbeltrom i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner.

 • Norge fordømmer drapet på israelske tenåringer

  01.07.2014 Pressemelding Utenriksdepartementet

  - Norge fordømmer drapet på de tre israelske tenåringene som ble kidnappet for snart tre uker siden. De ansvarlige må pågripes og stilles til ansvar, og vi må unngå en ytterligere opptrapping av konflikt, sier utenriksminister Børge Brende.

 • Nytt Landbruksdirektorat

  01.07.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Fra 1. juli 2014 overtar Landbruksdirektoratet oppgaver og personell fra Statens reindriftsforvaltning og Statens landbruksforvaltning.

 • Statsministeren til Sør-Afrika, Malawi og Rwanda

  01.07.2014 Nyhet Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg besøker denne uken Sør-Afrika, Malawi og Rwanda for å fremme barns rett til utdanning og helse, og stimulere til økt innsats for FNs tusenårsmål for å bekjempe fattigdom.

 • Østfold er et kornfylke med 20 prosent jordbruksareal

  01.07.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Østfold er ett av fylkene i Norge med høyest andel jordbruksareal. 80 prosent av arealene som er i drift brukes til kornproduksjon. Andre og større fylker har mer jordbruksareal, men det er bare Østfold og Vestfold som har så høy andel

 • Enklere å ta ut mer av foreldrepermisjonen

  01.07.2014 Nyhet Barne- og familiedepartementet

  Regjeringen vil gjøre det enklere for familier å få brukt hele foreldrepermisjonen sammen med barna. Nå sendes forslag til en utvidet unntaksordning for fedre- og mødrekvoten i foreldrepengeordningen på høring.

 • Nye regler for oppfølging av sykmeldte fra 1. juli

  01.07.2014 Nyhet Arbeids- og sosialdepartementet

  1. juli trer endringer i reglene om sykefraværsarbeid i kraft. Endringene innebærer forenklinger i sykefraværsarbeidet, ved å fjerne krav om rapportering og overflødige dialogmøter.

 • Universell utforming: Nettsider og automater skal kunne brukes av alle

  01.07.2014 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Fra 1. juli 2014 skal alle nye nettsider og selvbetjeningsautomater som retter seg mot allmennheten kunne brukes av alle. Kravene om universelt utformede løsninger gjelder både kommuner, statlige etater og privat sektor.

 • Stort steg framover for miljøarbeidet i FN

  30.06.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  FNs første miljøforsamling UNEA hadde rekordstor deltakelse, med rundt 100 ministre og 170 land. FN øker innsatsen mot blant annet luftforurensing, havforsøpling og ulovlig handel med planter og dyr.

 • Priv. til red.: : Statsråd Vidar Helgesens program veke 27

  30.06.2014 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsråden har denne veka møter i Berlin og Warszawa.

 • Stort steg framover for miljøarbeidet i FN

  30.06.2014 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  FNs første miljøforsamling UNEA hadde rekordstor deltakelse, med rundt 100 ministre og 170 land. FN øker innsatsen mot blant annet luftforurensing, havforsøpling og ulovlig handel med planter og dyr.

 • Samlet til debatt om økodesign i Norges Hus

  30.06.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  Både Europakommisjonen, nasjonale myndigheter og bransjeaktører var samlet på Norges Hus da NHO inviterte til seminar om økodesign, bruk av primærenergifaktor og fremtidig bruk av elektrisitet.

 • NEFCO to close first Call for Proposals for NorCaP

  30.06.2014 Pressemelding Klima- og miljødepartementet

  Nordic Environment Finance Corporation has as the Facility Manager of the NEFCO Norwegian Carbon Procurement Facility (NorCaP) decided to close its procurement of CERs under the first Call for Proposals.

 • Tilskuddet til særskilt veterinærvakt for smådyr i fem byer er avviklet

  30.06.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Kommunene har ansvar for at det er veterinærvakt. Staten gir tilskudd.

 • Statnett kan gå videre med Nettplan Stor-Oslo

  30.06.2014 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Olje- og energidepartementet har i dag tatt stilling til Statnetts konseptvalgutredning for ny sentralnettsløsning i Oslo og Akershus, også kalt Nettplan Stor-Oslo.

 • Kjøp av klimakvotar

  30.06.2014 Nyheit Klima- og miljødepartementet

  I september 2013 inngikk staten og det nordiske miljøfinansieringsselskapet NEFCO ein avtale om kjøp av klimakvotar for den andre Kyotoperioden (2013-2020). Avtalen gjeld kjøp av inntil 30 millionar kvotar frå FN-godkjende prosjekt som på grunn av

 • Felles oppstartsmøte for kompensasjonsordningen

  30.06.2014 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Statsrådene Jan Tore Sanner og Ketil Solvik-Olsen inviterer til dialogmøte hos Næringsforeningen i Tromsøregionen, Grønnegata 83, Tromsø, 1. juli fra kl. 12.00 - 15.00.

 • MOOC-utvalgets NOU er sendt på høring

  30.06.2014 Nyhet Kunnskapsdepartementet

 • Teknisk jordbruksavtale 2014 - 2015

  30.06.2014 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Avtalepartane blei ikkje samde om ny jordbruksavtale ved jordbruksoppgjeret 2014. På forhandlingsmøtet 13. mai 2014 blei partane einige om å utarbeide ein teknisk jordbruksavtale på grunnlag av handsaminga av oppgjeret i Stortinget.

 • Uken som var – uke 26

  30.06.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  I uken som var fikk vi vite hvem som er Europas største optimister, BBC kåret fotballens største tabu og EUs mest-kvitrende statsleder ble annonsert.