Finn aktuelt

Viser 23381-23400 av 26168 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Lager regelverk som gir barn trygge leketøy

  02.06.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  Gjennom Europakommisjonens arbeids- og ekspertgrupper er Norge med og utformer regelverk som blir en del av norsk rett gjennom EØS-avtalen. Trine-Lise Torgersen jobber med regelverk som sikrer leketøysikkerhet.

 • Norge samarbeider med EU om å utvikle vannregelverk

  02.06.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  Gjennom Europakommisjonens arbeids- og ekspertgrupper er Norge med og utformer regelverk som blir en del av norsk rett gjennom EØS-avtalen. Anders Iversen jobber med regelverk som sikrer vannmiljø.

 • Utenriksminister Brende til toppmøte om seksualisert vold i konflikt

  02.06.2014 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Børge Brende er i London 12. juni for å delta på et internasjonalt toppmøte om hvordan stoppe seksualisert vold i konflikt. Frist for akkreditering er 4. juni.

 • Priv. til red.: Statsministerens program veke 23

  02.06.2014 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg besøkjer denne veka mellom anna kontraterrorøvinga Gemini i Stavanger.

 • Styrker barns medvirkning

  02.06.2014 Pressemelding Barne- og familiedepartementet

  Barneminister Solveig Horne (FrP) styrker barns medvirkning i barnevernet og barns mulighet til å ha med seg en tillitsperson.

 • Priv. til red: Statsminister Erna Solberg og helse- og omsorgsminister Bent Høie besøkjer Oslo universitetssykehus onsdag 4. juni

  02.06.2014 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  I samband med publiseringa av revidert Nasjonal helseberedskapsplan, besøkjer statsministeren og helse- og omsorgsministeren akuttmottaket og det nasjonale CBRNe-senteret ved Oslo Universitetssykehus (Ullevål) onsdag 4. juni.

 • Regjeringen styrker forskningen på samfunnssikkerhet

  02.06.2014 Nyhet Justis- og beredskapsdepartementet

  Forskningsrådets nye program for samfunnssikkerhet (SAMRISK II) har tildelt 55 millioner kroner til seks nye forskningsprosjekter.

 • Auka norsk støtte til utrydding av polio

  02.06.2014 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Noreg aukar den årlege støtta til arbeidet med å utrydde polio frå 50 millionar kroner til 240 millionar kroner dei neste seks åra. Støtta skal gå gjennom Den globale vaksinealliansen (Gavi).

 • Presenterer Norges nasjonalrett

  02.06.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug har invitert til å kåre Norges nasjonalrett i jubileumsåret for Norges Grunnlov. 16. juni presenteres vinneren på Folkemuseet på Bygdøy.

 • App for beregning av energimengde i ved

  02.06.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Fyringsved er en viktig energibærer i Norge. Men ved omsettes i dag basert på volum og ikke energimengden veden gir. En ny vedkalkulator hjelper deg med å sjekke energimengden i vedsekken du kjøper.

 • Priv. til red.: Presseinvitasjon: Bok om fylkesmannens historie vert lansert på Eidsvoll

  02.06.2014 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Yngve Flo har skrive bok om norsk fylkesmannshistorie etter 1814. Boka vert lansert når alle fylkesmennene møtast i Eidsvollsbygningen onsdag 4. juni.

 • Utenriksminister Brende reiser til Polen tirsdag 3. juni

  02.06.2014 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Børge Brende reiser til Warszawa 3.-4. juni for å delta på feiringen av første frie valg i Polen og Øst-Europa i 1989. Statsledere og utenriksministre fra rundt 30 land deltar. USA er representert ved president Obama.

 • Utredning om Norsk kulturråd overlevert

  02.06.2014 Pressemelding Kulturdepartementet

  Utredningsgruppen som ble nedsatt i desember 2013 for å gjennomgå Norsk kulturråds organisasjon og oppgavesammensetning, leverte i dag sin rapport og sine anbefalinger til kulturminister Thorhild Widvey.

 • Uken som var – uke 22

  02.06.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  Høye kongelige hatter skaper hodebry i Frankrike, noen stemte opptil flere ganger ved valget til Europaparlamentet, hjernen har godt av å lære seg flere språk mens retten til å bli glemt gjorde fremskritt i uken som var.

 • Flere tømmerkaier

  02.06.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Statens landbruksforvaltning (SLF) har mottatt 17 nye og justerte skisser til oppgradering og nybygging av tømmerkaier. Fire prosjekter går videre i søknadsprosessen. Det er satt av 22,4 millioner kroner over Statsbudsjettet for 2014 som skal

 • Strammer inn på norske studier i utlandet

  02.06.2014 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Enkelte statlige høyskoler samarbeider med kommersielle aktører om å tilby studier på eksotiske steder som Bali og kjente skidestinasjoner som Verbier. Etter en gjennomgang vil Kunnskapsdepartementet stramme inn denne praksisen vesentlig.

 • Jordbrukets tilpasning til et klima i endring

  02.06.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Onsdag 4. juni arrangerer Norsk Landbrukssamvirke et seminar om meteorologi, kartdata og matproduksjon. Seminaret arrangeres hos Norsk institutt for skog og landskap i Ås sentrum.

 • Alternative referanserenter

  02.06.2014 Nyhet Finansdepartementet

  Finansdepartementet har i dag mottatt et brev fra Finanstilsynet om alternative referanserenter. Tilsynet vurderer hvilket behov det er for ulike typer av referanserenter i det norske markedet, og hvilke nye referanserenter det eventuelt kan være

 • Telefonsalg fortsatt lite populært

  02.06.2014 Nyhet Barne- og familiedepartementet

  I anledning markedsføringslovens femårs-dag har ordningen for telefonmarkedsføring blitt evaluert.

 • Forsvarsministermøte i NATO 3.-4. juni

  02.06.2014 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  Forsvarsministrene møtes for å snakke om blant annet den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa. De vil også forberede toppmøtet i Wales i september.