Finn aktuelt

Viser 23441-23460 av 26654 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • NEFCO to close first Call for Proposals for NorCaP

  30.06.2014 Pressemelding Klima- og miljødepartementet

  Nordic Environment Finance Corporation has as the Facility Manager of the NEFCO Norwegian Carbon Procurement Facility (NorCaP) decided to close its procurement of CERs under the first Call for Proposals.

 • Tilskuddet til særskilt veterinærvakt for smådyr i fem byer er avviklet

  30.06.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Kommunene har ansvar for at det er veterinærvakt. Staten gir tilskudd.

 • Statnett kan gå videre med Nettplan Stor-Oslo

  30.06.2014 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Olje- og energidepartementet har i dag tatt stilling til Statnetts konseptvalgutredning for ny sentralnettsløsning i Oslo og Akershus, også kalt Nettplan Stor-Oslo.

 • Kjøp av klimakvotar

  30.06.2014 Nyheit Klima- og miljødepartementet

  I september 2013 inngikk staten og det nordiske miljøfinansieringsselskapet NEFCO ein avtale om kjøp av klimakvotar for den andre Kyotoperioden (2013-2020). Avtalen gjeld kjøp av inntil 30 millionar kvotar frå FN-godkjende prosjekt som på grunn av

 • Felles oppstartsmøte for kompensasjonsordningen

  30.06.2014 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Statsrådene Jan Tore Sanner og Ketil Solvik-Olsen inviterer til dialogmøte hos Næringsforeningen i Tromsøregionen, Grønnegata 83, Tromsø, 1. juli fra kl. 12.00 - 15.00.

 • MOOC-utvalgets NOU er sendt på høring

  30.06.2014 Nyhet Kunnskapsdepartementet

 • Teknisk jordbruksavtale 2014 - 2015

  30.06.2014 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Avtalepartane blei ikkje samde om ny jordbruksavtale ved jordbruksoppgjeret 2014. På forhandlingsmøtet 13. mai 2014 blei partane einige om å utarbeide ein teknisk jordbruksavtale på grunnlag av handsaminga av oppgjeret i Stortinget.

 • Uken som var – uke 26

  30.06.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  I uken som var fikk vi vite hvem som er Europas største optimister, BBC kåret fotballens største tabu og EUs mest-kvitrende statsleder ble annonsert.

 • Nytt rundskriv om allmenningslovene

  30.06.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matdepartementet har nå lagt ut på regjeringen.no et nytt rundskriv om lov om bygdeallmenninger og lov om skogsdrift m.v. i statsallmenningene.

 • Ingunn Solheim mottok Kulturdepartementet sin nynorskpris for journalistar for 2014

  30.06.2014 Nyheit Kulturdepartementet

  Solheim mottok prisen på dei Nynorske Festspela i Ørsta fredag 27. juni 2014.

 • Samferdselsministeren tar fatt på siste E6-etappe

  30.06.2014 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Denne turen gir meg nyttige erfaringer og mange gode innspill. Nå er jeg i gang med siste etappe, fra Bodø til Kirkenes. Jeg ser frem til å møte engasjerte mennesker langs vegen og bli bedre kjent med denne viktige hovedstrekningen, sier

 • Med blikket på forskningens samfunnsoppdrag

  30.06.2014 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Bioforsk-konferansen 2015 arrangeres på Hotell Scandic Hamar 4.-5. februar. Planleggingen er allerede i full gang. Konferansen vil ha et bredere fokus enn tidligere år, forteller forskningsdirektør Nils Vagstad.

 • Engangsløsning for lengeværende barn

  30.06.2014 Nyhet Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsdepartementet har vedtatt en forskriftsendring som gjennomfører en engangsløsning for en gruppe lengeværende barn og deres nærmeste familie.

 • Forsvarsministeren på amerikansk TV

  30.06.2014 Nyhet Forsvarsdepartementet

  Under USA-oppholdet ble forsvarsminister Ine Eriksen Søreide intervjuet av Defense News. Tema var Norges forhold til Russland og klimaendringer i nordområdene.

 • Ny handelsavtale med golfstatene

  30.06.2014 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Frihandelsavtalen med de seks arabiske landene ved Persiabukten trer i kraft 1. juli.

 • Et mer moderne operasjonskonsept

  30.06.2014 Nyhet Forsvarsdepartementet

  Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide har hatt flere møter med sentrale reprentanter i FN under sitt opphold i New York. Blant andre Deputy Secretary General Jan Eliasson, DPKO, DFS, DPA og OPCW/Joint Mission. Hun møtte også USAs FN-ambassadør

 • Nå blir det forenklet transfer på Oslo Lufthavn

  30.06.2014 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Vi holder det vi lovet i regjeringsplattformen og legger til rette for forenklet transfer. Nå får flypassasjerene en enklere og raskere reise, og vi styrker Gardermoens konkurranseevne, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

 • Regelendringer fra 1. juli 2014

  30.06.2014 Nyhet Finansdepartementet

  Her gis en oversikt over noen viktige regelendringer fra 1. juli 2014 på Finansdepartementets ansvarsområde. Oversikten er delt inn i områdene skatter, avgifter og finansmarkedene.

 • Regjeringen og næringslivet skal samarbeide om yrkesfaglig utdanning i utviklingsland

  28.06.2014 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Regjeringen inngår et samarbeid med NHO og norske bedrifter for å styrke yrkesfaglig utdanning i utviklingsland.

 • Norge og USA bekymret for utviklingen i Ungarn

  27.06.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  - Norge og USA deler bekymringen når det gjelder utviklingen i situasjonen for sivilt samfunn i Ungarn, sier statsråd for EØS-saker og forholdet til EU, Vidar Helgesen, etter møte med US Deputy Assistant Secretary Thomas Melia i dag.